zondag 10 maart 2013

Laetare, vierde in de veertig dagen


Op deze vierde zondag van de 40-dagentijd branden er nog twee kaarsen.

De vierde zondag in de veertigdagentijd wordt zondag Laetare [letare] genoemd. Laetare is Latijn voor: "verheugen" en is voor deze zondag ontleend aan Jesaja 66:10 waar staat: "Ver­heug u, o Jeruzalem". Er gloort hoop, door het lijden heen.
We zijn nu halverwege de veertigdagentijd en we kijken al vooruit naar Pasen. De vreugde om Pasen zal in ons bidden en zingen doorklinken. Deze zondag wordt ook wel "Klein Pasen" genoemd.

We hebben de bevrijding van God in Christus leren kennen: Jezus’ naam betekent ‘God redt’. Maar kunnen we nu zelf ook omgaan met mensen die niet beantwoorden aan ‘onze’ maatschappelijke of godsdienstige normen? Het zijn met name zondaars en tollenaars die naar Jezus komen luisteren en met wie hij zijn maaltijd deelt.Geen opmerkingen:

Een reactie posten