zondag 23 juni 2013

Het 25-jarig Ambtsjubileum van Piet van Veldhuizen

Vandaag was het dan zover: De kerkdienst waarin Piet's 25-jarig predikantsjubileum centraal stond. Dat jubileum was 8 maanden geleden al, maar vandaag was als geschikt moment gekozen om erbij stil te staan.

Een 25-jarig jubileum. Ik weet precies hoe het voelt, in 2011 vierde ikzelf m'n 25-jarig dienst jubileum in het Maasstad Ziekenhuis.
Piet is inmiddels zo'n 5 jaar predikant in onze wijkgemeente en ik heb het idee dat daar nog vele jaren aan toegevoegd gaan worden. Je merkt het aan alles: Piet voelt zich als een vis in het water en heeft nog heel veel zaken op z'n lijstje staan om in De Ark te doen.
Vanmorgen was dus de jubileumdienst, samen met Ds. Sietse Visser, gevangenispredikant en jarenlang goede vriend van Piet.
Met de muziekgroep hebben we ook nog 3 liederen begeleid:
* Oh Lord hear my prayer (Taizé)
* ELB 342 EN/NL (Heer ik prijs uw grote naam)
* ELB 431 (Zacheüs < AllesWordtNieuw)

Voor wie het (nog eens) wil beluisteren, heb ik hieronder de opname van de kerkdienst van vanochtend neergezet:

De liturgie:
Welkom en mededelingen
* Psalm 89 : 1
Stil gebed, bemoediging, groet
* Klein gloria
Inleidende woorden
* Psalm 89 : 5
Kyrië-gebed
* Oh Lord hear my prayer (Taizé)
Gloria-lied:
* ELB 342 EN/NL (Heer ik prijs uw grote naam)
Gesprek met de kinderen
* ELB 431 (Zacheüs < AllesWordtNieuw)
Gebed om de Heilige Geest Kinderen naar de kinderkerk
Lezing Jesaja 65 : 1-2
* GvL 568 : 1 (Zomaar een dak)
Lezing Lucas 19 : 1-10
* GvL 568 : 2
Prediking
Meditatief orgelspel
* Gezang 478 (Prijst des Heren machtig woord)
Kinderen terug uit de kinderkerk
Gebeden: dank, voorbeden, gebedsstilte, Onze Vader
Inzameling van de gaven
* Gezang 312 (Behoed uw kerk)
Wegzending en zegen

Rolverdeling: Piet vV doet Votum, groet en inleidende woorden. Sietse Visser doet het kyriëgebed, gesprek met de kinderen en gebed om de Geest. Piet doet de schriftlezingen als lector. Sietse preekt, en daarna neemt Piet het weer over voor gebeden en zegen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten