dinsdag 25 juni 2013

Ruwaard van Putten Ziekenhuis failliet

Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis is gisteren failliet verklaard. In ons ziekenhuis is gisteren bekend gemaakt dat drie ziekenhuizen garant zullen staan voor de continuïteit van de zorg op Voorne-Putten.

De directie van ons ziekenhuis betreurd de berichtgeving voor alle betrokkenen van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis.
Afgelopen dagen is er hard gewerkt door ons ziekenhuis, samen met het Ikazia Ziekenhuis, het Van Weel Bethesda Ziekenhuis en zorgverzekeraar CZ om sluiting van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis te voorkomen.
Met vertrouwen heeft de directie bekend gemaakt dat er overeenstemming is bereikt met de bewindvoerders van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis om een doorstart te maken in de vorm van een doordeweeks ziekenhuis, onder de naam Spijkenisse Medisch Centrum.
Vanaf maandag 24 juni 2013 zal ons ziekenhuis, samen met het Ikazia, Het Van Weel-Bethesda en in samenwerking met zorgverzekeraar CZ de zorg in Voorne-Putten continueren en borgen. Het door de drie ziekenhuizen eerder voorgestelde zorgprofiel zal de leidraad zijn voor de toekomstige inrichting van de zorg op Voorne-Putten.

Zorgprofiel Spijkenisse Medisch Centrum

De drie ziekenhuizen hebben een zorgprofiel geformuleerd, waarbij sprake is van een maandag t/m vrijdag ziekenhuis (zogenaamd “short stay”) met een uitgebreide poliklinische functie en een kwalitatief hoogwaardig aanbod voor wat betreft planbare en doelmatige zorg met als uitgangspunten:

  1. Goede zorg; dichtbij als het kan, verder weg als het moet.
  2. Meer samenwerking tussen de ziekenhuizen ten Zuiden van de Maas. Deze ziekenhuizen zien elkaar als partner in een netwerk van medisch specialistische zorg.
  3. Een intensieve samenwerking met de eerste lijn zoals huisartsen en verloskundigen, met respect voor elkaars deskundigheid.

De komende periode zal in overleg afgesproken worden op welke wijze en wanneer het functieprofiel van het nieuwe Spijkenisse Medisch Centrum zijn beslag gaat krijgen. Een goede en veilige overdracht van taken is daarbij een randvoorwaarde.

Verandering naar nieuw zorgprofiel in fases

Er wordt door de drie ziekenhuizen benadrukt dat er voor de huidige patiënten van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis op dit moment zo min mogelijk verandert. Alle geplande afspraken met de patiënten gaan zonder tegenbericht gewoon door. De verandering richting het nieuwe zorgprofiel wordt in fases uitgevoerd. De drie ziekenhuizen beraden zich de komende tijd over het vervolgtraject.


'Faillissement Ruwaard noodzakelijk'


Het faillissement van het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse was noodzakelijk om de situatie op te lossen. Dat heeft bestuursvoorzitter Gerrit Jan van Zoelen gezegd op een persconferentie in Spijkenisse. Een zogeheten 'warme doorstart', zonder faillissement, was niet mogelijk.

Negenhonderd personeelsleden zijn maandag ontslagen. De werkgelegenheid kan wel voor een groot deel worden behouden, denkt de curator.


Curatoren Ruwaard nog maand bezig

De curatoren van het Ruwaard van Putten in Spijkenisse zijn zeker een maand bezig met de eerste inventarisatie van alle bezittingen en schulden van het failliete ziekenhuis.
Dat heeft een van de curatoren gezegd. Het is de eerste fase in een traject dat in totaal twee jaar kan gaan duren.
De totale schuld van het ziekenhuis ligt tussen de 38 en 40 miljoen euro. Claims die zijn ingediend tegen het ziekenhuis, na fouten door artsen, worden betaald door een verzekeraar.
Mensen hoeven dus niet bang te zijn dat ze naast het net vissen door het faillissement.


Zorgen over versobering ziekenhuis Spijkenisse

Patiënten en personeel zijn opgelucht dat Spijkenisse een ziekenhuis houdt. Alleen over de versobering van het ziekenhuis maken ze zich zorgen.
Het toekomstig Spijkenisse Medisch Centrum gaat straks als een doordeweeks dagziekenhuis functioneren, dus geen 24-uurs zorg meer. Het SMC gaat zich toeleggen op eenvoudige, veelal poliklinische zorg. De verloskunde verdwijnt zelfs volledig. Dat betekent naar Rotterdam of Dirksland voor specialistische zorg en spoedgevallen 's avonds, 's nachts en in het weekend. Dat is al gauw 15 minuten langer reizen.

Ouderen
"Wat als je straks een beroerte of hartaanval krijgt en de brug staat open", vraagt een patient van het huidige Ruwaard zich af. Een partner van een patiënt in het Ruwaard zegt dat het voor ouderen veel gaat vergen: "nu ga ik met mijn fietsje bij mijn man op bezoek, straks ben je veel langer onderweg en ga je niet even twee keer per dag op en neer."

Doorverwezen
"Voor mijn ouders betekent het veel vaker naar Rotterdam, en dan ben je afhankelijk van het openbaar vervoer of van familie. Het is jammer en onbegrijpelijk, het oogt als een goedlopend ziekenhuis", aldus een een zoon met zijn moeder op doktersafspraak. "Nu worden we voor een pijnbehandeling al doorverwezen naar Rotterdam."

Personeel ontredderd
Artsen en verplegend personeel maken zich ook druk over de versobering van het ziekenhuis en de toekomst van hun baan. "Ik kan de sfeer het beste verwoorden als ontredderd", zegt transfer-verpleegkundige Margreet Florijn.
Zij is niet in dienst van het Ruwaard maar heeft als transfer-verpleegkundige veel te maken met de overplaatsing van het ziekenhuis naar een verpleeghuis. "Het Ruwaard kenmerkt zich als een ziekenhuis met veel ouderen die hun leven lang wonen en werken in Spijkenisse. Die worden straks losgekoppeld van familie en vrienden als ze in Rotterdam of Dirksland langdurig moeten herstellen en dat wordt moeilijk."

Mensen afvloeien
Waarnemend kno-arts Pieter Mulder spreekt enerzijds van smart en anderzijds van duidelijkheid. "De kortdurende zorg in dagziekenhuizen is een trend in Nederland. En deze constructie kan werken voor Spijkenisse wanneer er goede samenwerking is in de regio." De kno-arts verwacht dat het merendeel van het Ruwaard-personeel een baan terugkrijgt in het toekomstige SMC. "Maar ongetwijfeld zullen er ook mensen moeten afvloeien."

De vakbond NU'91 wordt veel gebeld. "Er is veel onzekerheid, het is nu nog onduidelijk of er straks in Spijkenisse of elders werk overblijft", zegt belangenbehartiger Mark Froklage. "Wij adviseren om voorlopig het werk te continuëren en over zes weken zal er meer duidelijkheid zijn."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten