zaterdag 2 februari 2013

Maria Lichtmis

De maand Januari brengt ons op vandaag, 2 februari 2013, bij het feest van Maria Lichtmis. Voor velen een onbekend feest, een feest dat de moeite van het vieren waard is, het feest van het steeds sterker wordende daglicht.
Het is het laatste lichtfeest, na een periode van tweemaal 40 dagen. Het Sint Maarten-feest is het eerste lichtfeest op 11 november, 40 dagen vóór Kerstmis.

Volgens joodse wetten moet de moeder 40 dagen na de geboorte een reinigingsritueel ondergaan en moet het kind worden gewijd. Vandaar dat Maria, Jozef en kind naar de tempel gingen. Dit wordt gevierd als Maria Lichtmis, met vaak een altaar gevuld met kaarslicht.
In coulissen doen ook nog 2 getuigen mee, Simeon en Anna. De eerste was een oude man 'rechtvaardig en vroom', die door godsspraak tot de overtuiging gekomen was dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias gezien had. Anna was een profetes welke dagelijks in de tempel kwam. Twee bejaarde mensen jaren wachtende op de komst van de Verlosser. En zij zijn de uitverkorenen de het hele gebeuren opmerken. Met Maria Lichtmis herdenkt het christendom vandaag dus ook het wachten van de uitverkorenen.

Maria Lichtmis kan opgevat worden als het langzaam ontwaken van het voorjaar. De dagen worden nu weer merkbaar langer en er is meer licht tot vreugde van boeren, burgers en buitenlui. De vloed aan spreuken van vandaag geven wel het belang van deze dag aan voor de bevolking op het land. Maria Lichtmis opent de rij van een serie christelijke feestdagen, die tot en met Pinksteren voortduren en welke de heidense vruchtbaarheidsfeesten verdrongen hebben. Maria Lichtmis vieren we 40 dagen ná Kerstmis. Zo wordt de periode tussen 25 december en 6 januari ook wel 'kleine kersttijd' genoemd en de periode van twee maal 40 dagen 'grote kersttijd'.

Het grondmotief van dit oeroude feest is het opdragen aan de schepping van het nieuwe licht door Moeder Aarde. Zelf gereinigd, doorlicht, is zij het beeld voor ons bezielde lichaam als drager van lichtende geesteskrachten, die wij de wereld willen schenken. Het gaat om ónze aarde, die ons voedt, die ons het leven schenkt, die ons behoedt en ons het levenspad geeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten