woensdag 30 januari 2013

Het nieuwe liedboek

Zaterdag 25 mei 2013 is het dan eindelijk zover: het nieuwe liedboek komt uit. De kerken die het Liedboek voor de kerken als hun officiële gezangboek gebruiken, hebben in het voorjaar van 2007 besloten dat er een nieuw liedboek moest komen. Aan de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) is de opdracht gegeven om het nieuwe liedboek te gaan samenstellen. Het nieuwe liedboek moest al gereed zijn in 2012. Maar dit is door allerlei oorzaken (mij verder niet bekend) helaas niet gelukt.

Maar, 25 mei 2013 is de feestelijke presentatie van het nieuwe liedboek. Het wordt een grote bundel, met rond de duizend liederen. Liederen uit diverse bundels, liederen met geheel nieuwe melodiën, maar ook vertrouwde psalmen en gezangen.

Het huidige liedboek is inmiddels 40 jaar oud. En daarmee is de protestantse kerk één van de duurzaamste organisaties ooit. Want waar anders heeft men nog meer 40 jaar met een boek gedaan? Ik denk dat dat er niet veel zijn!
Het huidige liedboek verscheen in 1973. Er zijn verschillende redenen aan te geven waarom er een nieuw liedboek moet komen, maar deze zijn niet van elkaar te scheiden. Toch is het belangrijk om ze te onderscheiden:
  • vernieuwing: sinds 1973 zijn veel nieuwe liederen verschenen;  
  • verbreding: de kerken zijn sinds 1973 pluriformer geworden, dat wil zeggen dat er verschillende stromingen naast elkaar in de kerken bestaan. Door deze diversiteit is er niet alleen behoefte aan andere liederen, maar ook aan andersoortige liederen;  
  • verandering: de vorm van de kerkdiensten (de liturgische praktijk) is sinds 1973 veranderd. Deze verandering vraagt om andere zangvormen naast het strofische lied.
De nieuwe bundel is ook anders van opzet. Uit het huidge liedboek zijn alle psalmen in hun huidige berijming overgenomen, van de gezangen is dat ongeveer tweederde deel. Daarnaast zijn er diverse liederen uit de Evangelische Liedbundel, Tussentijds, Taizé en diverse andere bundels opgenomen. De liederen worden ook aangeduid met een nummer en niet langer als psalm of gezang. Bewerkingen op bestaande psalmen of gezangen zijn opgenomen onder hetzelfde nummer, met toevoeging van a, b, c, enz. Er zitten ook liederen in die per definitie niet geschikt zijn om in een kerkdienst gebruikt te worden, maar bijv. thuis of op school.
Het formaat zal hetzelfde zijn als het huidige liedboek, maar met dunner papier en de tekst zoveel mogelijk uitgevuld op één pagina, zodat de volledige pagina wordt gebruikt.Tijdens de vergadering van de Commissie Liturgie & Eredienst, waar ikzelf inzit, hebben we nagedacht over een plan van aanpak om tot invoering in De Ark te komen.

We hebben besloten om na de zomervakantie, op de startzondag het nieuwe liedboek in te voeren. In de periode van 25 mei 2013 tot de startzondag, gaan we elke zondag een half uur voor aanvang van de dienst nieuwe liederen zingen, om zo de gemeente vertrouwd te maken met het nieuwe liedboek.

Daarnaast zullen op een aantal zondagmiddagen zgn. zangdiensten van een uur gehouden worden waarin nieuwe liederen uit het nieuwe liedboek gezongen en geoefend gaan worden. Ook met onze muziekgroep zullen we daar een groot aandeel in krijgen, omdat een deel van de liederen nou eenmaal niet geschikt is om met orgel te begeleiden.

Kortom, er komt op muzikaal gebied een spannend voorjaar en een enerverende zomer aan. Ik heb daar enorm veel zin in, ook al zal het soms niet makkelijk worden. Maar, met de woorden uit psalm 107 in gedachten (bedankt, pa en ma), krijg je in ieder geval de energie en de kracht om ermee aan de gang te gaan.

Psalm 107: 1 en 4

1  Gods goedheid houdt ons staande
    zolang de wereld staat!
    Houdt dan de lofzang gaande
    voor God die leven laat.
    Al wie, door Hem bevrijd
    uit ongastvrije streken,
    naar huis werd heengeleid,
    zal van zijn liefde spreken.

4  Laat ons nu voor den Here
    zijn goedertierenheid
    toezingen en vereren
    de God die ons bevrijdt.
    Want wie zijn hulp verlangt,
    Hem aanroept in gebeden,
    verlost Hij uit de angst
    en leidt Hij tot den vrede.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten