maandag 29 oktober 2012

Ze zijn eruit hoor, Mark en Didi [update]

De fracties van VVD en PvdA komen maandag om 9.00 uur bij elkaar om te praten over het conceptregeerakkoord. De onderhandelaars Mark Rutte (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) zijn het zondag eens geworden over dat concept.
Na de fractievergaderingen zullen de twee partijleiders maandagmiddag verslag uitbrengen aan de informateurs Henk Kamp en Wouter Bos. Doorgaans leiden fractiebesprekingen niet tot grote aanpassingen van een regeerakkoord.

Veel maatregelen die Rutte en Samsom overeen kwamen lekten al uit. Zo willen VVD en PvdA de hypotheekrenteaftrek ook voor bestaande gevallen geleidelijk verlagen, worden de zorgpremies inkomensafhankelijk, verdwijnt de zorgtoeslag en wordt er voor 1 miljard euro gekort op Ontwikkelingssamenwerking. De partijen zouden ook van plan zijn de Zeeuwse Hedwigepolder onder water zetten.

Informateurs Henk Kamp en Wouter Bos overhandigden het akkoord, nadatde fracties accoord waren gegaan, aan Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. Bij deze formatie lag de regie bij het parlement.

Het totale regeerakkoord ziet er wat mij betreft redelijk evenwichtig uit, maar ik vraag me af of er nu ook echt iets ten goede bereikt wordt. Alleen al vanwege de gebroken belofte m.b.t. de hypotheekaftrek van Mark Rutte, is dit een akkoord wat bij mij gemengde gevoelens oproept. Daarbij opgeteld dat de betrouwbaarheid van Mark Rutte daardoor gedecimeerd is, krijgt dit nieuwe kabinet van mij een minimaal voordeel van de twijfel...

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

WONINGMARKT
 • Hypotheekrenteaftrek wordt voor iedereen vanaf 2014 in 28 jaar in jaarlijkse stapjes van 0,5 procent teruggebracht tot maximaal 38 procent
 • Er wordt voor alle huurders een huurverhoging van 1,5 procent boven de reeds bepaalde huurverhogingen toegestaan
INKOMEN
 • Hoogste belastingtarief van 52 naar 49 procent, dat van 42 procent gaat naar 38
 • De arbeidskorting neemt toe tot 500 euro per werkende per jaar in 2017
 • Een ontslagvergoeding bedraagt maximaal 75.000 euro
 • Overdrachtsbelasting blijft 2 procent
 • Accijnzen op tabak, alcohol en diesel omhoog
 • Bonussen in de financiële sector worden wettelijk vastgelegd op 20 procent van het vaste salaris
ARBEIDSMARKT
 • Duur WW-uitkering wordt teruggebracht tot 2 jaar
 • Inkomens boven 100.000 euro mogen niet langer pensioenpremies fiscaal aftrekken
 • Verplicht quotum voor bedrijven bij het aannemen van arbeidsgehandicapten
ZORG
 • Zorgtoeslag wordt afgeschaft
 • Zorgpremies en eigen risico in de zorg worden inkomensafhankelijk
 • De mogelijkheid voor winstuitkeringen in de zorg wordt beperkt
 • Vanaf 2015 extra geld voor meer wijkverpleegkundigen, 250 miljoen euro in 2017
 • Zonder tussenkomst huisarts naar spoedeisende hulp kost 50 euro
BUITENLAND
 • 1 miljard euro minder voor ontwikkelingssamenwerking
 • Mogelijk minder diplomatieke vertegenwoordigingen
 • Economische diplomatie blijft een „zware component” van het werk
DEFENSIE
 • Nederland blijft meedoen aan het JSF-programma, ook aan de testfase. Besluit over aanschaf in 2013
 • Er wordt 250 miljoen euro bezuinigd
 • Kunduz-missie in Afghanistan wordt volgens plan afgerond in 2014
 • Uit een apart potje voor Internationale Veiligheid van 250 miljoen worden missies van Defensie betaald
IMMIGRATIE
 • Er komt een pardonregeling voor gewortelde kinderen van afgewezen asielzoekers
BESTUUR
 • De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland worden samengevoegd
 • Er worden geen 'nieuwe' weigerambtenaren meer aangenomen
 • Wettelijke winkelsluiting op zondag wordt opgeheven, gemeenten moeten regels opstellen
RUIMTE
 • Hedwigepolder wordt onder water gezet
 • Blankenburgtunnel wordt aangelegd
 • Geen kilometerheffing
 • Vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt afgeschaft
 • Europees veiligheidssysteem ERMTS wordt ingevoerd op het spoor
VEILIGHEID
 • Wietpas verdwijnt
 • 105 miljoen euro extra voor Nationale Politie
CULTUUR/MEDIA
 • 100 miljoen structureel minder voor publieke omroep
 • Btw-verhoging voor cultuur gaat definitief niet door
ONDERWIJS
 • Vanaf september 2014 komt er een sociaal leenstelsel voor studenten in de bachelor- en masterfase ter vervanging van de basisbeurs, aanvullende beurs blijft
 • Ov-kaart voor studenten wordt kortingskaart, ook mbo'ers krijgen kortingskaart
 • Verstrekking gratis schoolboeken teruggedraaid
DIVERSEN
 • Kabinet doet geen pogingen Olympische Spelen naar Nederland te halen
 • Scheiden zonder rechter als er geen kinderen zijn en de partners het eens zijn
EERDER AFGESPROKEN BIJ DEELAKKOORD BEGROTING 2013
 • Snellere verhoging van de AOW-leeftijd: naar 66 in 2018, 67 in 2021
 • Assurantiebelasting gaat van ruim 9 naar 21 procent
 • Belasten van kilometervergoeding (forensentaks) gaat niet door
 • Langstudeerboete voor studenten wordt met terugwerkende kracht geschrapt
 • Afschaffen basisbeurs voor studenten en invoering sociaal leenstelsel
 • Eerder besluit over liggeld in een ziekenhuis wordt teruggedraaid
 • Eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg verdwijnt
 • 100 miljoen extra voor beginnende docenten
 • Ondernemers krijgen de ruimte om hun btw later af te dragen om de btw-verhoging op te kunnen vangen
 • Een regeling voor mensen die in VUT of prepensioen zitten en te maken krijgen met de verhoogde AOW-leeftijd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten