dinsdag 27 november 2012

Weerbeoordeling lange termijn

Beoordeling door meteoroloog
Geldig van donderdag 29 november tot dinsdag 11 december


Synoptische ontwikkeling
Een omvangrijke hoogtetrog (een uitloper van een lagedrukgebied op de weerkaart van ruim vijf kilometer hoogte) strekt zich uit over geheel Europa, tot Noord-Afrika aan toe. Een Atlantische rug verscherpt aanvankelijk, maar na het weekend trekt die zich terug en wordt de weg vrijgemaakt voor een strakke weststroming waarin diverse storingen worden aangevoerd. Vanaf woensdag begint deze straalstroom boven de Britse eilanden weer te meanderen (een slingerende beweging maken. De term wordt gebruikt voor o.a. rivieren en voor de straalstroom) en komt met name ten oosten van ons het Europese continent opnieuw onder een hoogtetrog te liggen.

Modelbeoordeling en onzekerheden
Tot en met komend weekend is er weinig onzekerheid. De meeste leden laten bovengenoemd scenario zien, waarbij de dalende trend van de temperatuur wordt gestopt. De echte koude lucht gaat ons dan ook niet bereiken. Na het weekend wordt het aantal varianten groter, maar gemiddeld genomen hebben we de hele periode te maken met een "groene" kwalificering door het ECMWF en hun huidige clusteringsmethode. Dit komt ruwweg overeen met een klimatologisch regime waar de NAO negatief is.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Temperaturen die dalen naar waardes die onder het langjarig gemiddelde liggen. In de nachten en vroege ochtenden is er een gerede kans op lichte vorst. Het is licht wisselvallig met af en toe regen of een bui.

Samenvatting EPS-periode:
50% Kans op van tijd tot tijd regen en een grote kans (70%) op temperaturen onder normaal.

Paraaf meteoroloog: zwagers
Uitgifte: 27/11/2012 02.33 uur LT
Bron: KNMI.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten