donderdag 10 januari 2013

Weerbeoordeling lange termijn

Beoordeling door meteoroloog
Geldig van zaterdag 12 januari tot donderdag 24 januari


 
Synoptische ontwikkeling
In het weekeinde staat er tussen hogedruk boven Scandinavië en lagedruk boven Centraal-Europa een zwakke oostelijke stroming waarmee koude continentaal polaire lucht aangevoerd. Na het weekeinde beweegt een laag bij IJsland zuidoostwaarts en via de Britse Eilanden richting Frankrijk en later Zuidoost-Europa. Doordat het laag ten zuidwesten van ons land zuidoostwaarts trekt en de luchtdruk boven Scandinavië relatief hoog blijft blijven we met een oostelijke stroming in de koude lucht. In de operationele run zien we in de tweede helft van volgende week zien we in het hoogtepatroon een blokkade in de omgeving IJsland/Groenland en een hoogtetrog boven Scandinavië tot over onze omgeving. De hogedruk boven Scandinavië verdwijnt en het Noordzeegebied wordt gevoelig voor de vorming van lagedrukgebieden. De stroming wordt dan meer aanlandig. We komen dan niet direct in een andere luchtsoort terecht, maar in de grenslaag zal deze wel geleidelijk vochtiger en vooral in de kustgebied minder koud worden.

Modelbeoordeling en onzekerheden
Tot en met halverwege de volgende week wordt de operationele run ondersteund door het merendeel van de EPS-leden, daarna zien we de spreiding in de pluim duidelijk groter worden. Een deel van de leden laat net als de Oper meer lagedruk boven de Noordzee ontstaan met daarmee geleidelijk een aanlandige stroming met een tempering van de vorst. Daarnaast laat een ander deel de oost tot noordoostelijke aanvoer in stand met aanhoudende vorst. De kans op sneeuw ligt de gehele verwachtingsperiode rond 30%, waarbij er in een klein deel soms significantie hoeveelheden valt. Een klein deel van de leden laat nog steeds een overgang zien naar een zuidwestelijke stroming onder invloed van een Atlantisch lagedrukgebied. Het ensemble gemiddelde voor de termijn vanaf het weekeinde van 19/20 januari is in vergelijking met de vorige runs omlaag gegaan blijft in de 15-daagse pluim de gehele periode onder nul. Alhoewel het aantal zachtere leden voor de lange termijn is afgenomen blijft de spreiding erg groot.


Samenvatting meerdaagse-periode: 
Koud winterweer met 's nachts lichte tot matige vorst en overdag temperaturen rond of iets onder het vriespunt, daarbij is er een kleine kans op sneeuw.

Samenvatting EPS-periode:
Vrij grote kans (ca. 70%) op aanhoudend koud winterweer. Daarnaast is er een 30% kans op een geleidelijke overgang naar een minder koud weertype.

Paraaf meteoroloog: homan
Uitgifte: 10/01/2013 03.27 uur LT
Bron: KNMI & WeerOnline

Geen opmerkingen:

Een reactie posten